menu

Merida

Mérida je hlavní město mexického státu Yucatán a toto hejdůležitější město jihovýchodního Mexika bývá považováno za jedno z měst s nejlepší kvalitou života v Mexiku. Mérida je známá svou zelení a nachází se mírně na sever od středu státu, méně než 50 km od Mexického zálivu.

Mérida byla založená v roce 1542 a po staletí se zde prolínají evropské vlivy s tradiční mayskou kulturou a architekturou, což dává městu nezaměnitelný ráz. Pozůstatky po původních mayských obyvatelích je možné ve velké míře najít prakticky všude v okolí. 

Mérida byla vystavěna na místě, kde v minulosti stávalo rozlehlé mayské sídliště. O její založení se zasloužil conquistador Francisco de Montejo mladší, kterému zdejší rozvaliny připomínaly stejnojmenné město ve Španělsku. Z toho důvodu město postavené v koloniálním duchu nazval Méridou. Nejen, že zde bylo vystavěno mnoho evropsky vyhlížejících staveb, ale město také získalo vysoké hradby s dodnes patrnými vstupy.

Netrvalo dlouho a Mérida se stala obchodním a kulturním centrem poloostrova. Během 19. a 20. století zbohatla prodejem sisalu, který se používal k výrobě lan. Díky kontaktům s Evropou, začalo být město nazýváno Paříží Západu. Ohromná spousta luxusních rezidencí a elegantních bulvárů z té doby je dokladem oprávněnosti tohoto označení. Na počátku 20. století žilo v Méridě nejvíce milionářů z celého světa.

Důkazem tehdejšího bohatství jsou dodnes zachovalé velkolepé paláce, náměstí, parky a sochy. I v současné době je Mérida významným průmyslovým, kulturním, obchodním i univerzitním městem. Je také historickým klenotem přitahujícím množství turistů a ideálním místem pro odpočinek a relaxaci. Nedaleko odtud se nachází jak karibské pobřeží, tak i mayské památky. Zajímavostí je, že díky poloze města bylo snazší se odtud dostat do Evropy či do USA než do zbytku Mexika.

Méridu protíná pravoúhlá síť ulic, které obklopují hlavní náměstí Plaza Grande, známé též jako Plaza Mayor. Na náměstí se tyčí radnice Palacio Municipal, u které se každý večer konají koncerty a taneční vystoupení. Radnice zaujme především svou hodinovou věží z 20. let minulého století, na níž se prolíná směsice slohů. Jižní stranu náměstí zdobí Casa de Montejo – palác prvních španělských guvernérů, který vyniká platereskním průčelím zachycujícím dva conquistadory v plné zbroji, jež stojí triumfálně na hlavách mayských indiánů. Dnes v budově sídlí banka, přesto si dokázala zachovat toto původní průčelí s erbem rodiny Montejů.

Naproti radnice stojí katedrála, která je nejstarší katedrálou na americkém kontinentě. S její výstavbou se začalo na počátku 60. let 16. století a dokončena byla roku 1598. Katedrála se pyšní impozantním průčelím se třemi obloukovými portály, jimiž se vchází do interiéru s valenou klenbou a křížovými oblouky. Za hlavním oltářem je možné si prohlédnout obrovského dřevěného Krista. Další dřevěnou sochou, kterou zde najdete je Cristo de las Ampollas, umístěný v kapličce napravo. Jedná se o kopii originálu, který byl zničen ohněm. Na soše údajně během požáru naskákaly puchýře, jako by měla normální kůži, od toho tedy pochází její název – ampollas znamená španělsky puchýře.

Vedle katedrály se nachází Palacio de Gobierno z 19. století, kde nyní sídlí státní správa. Nádvoří, schodiště a hlavní hala jsou vyzdobeny rozměrnými nástěnnými malbami. V 70. letech minulého století je namaloval Fernando Castro Pacheco. Malby jsou vyobrazením dějin Mexika od doby Mayů až do 19. století.

Pokud se vydáte po rušné ulici Calle 60, dojdete až k malému, ale poměrně živému náměstí Parque Cepeda Peraza, kde můžete sledovat pouliční prodavače, posedět u kávičky, nebo se zaposlouchat do skladeb místních muzikantů. Tomuto náměstí dominuje jezuitský kostel Templo de la Tercera ze 17. století. Je pro něj charakteristický obrovský portál a dvě úzké zvonice. Výzdoba interiéru je poměrně strohá, nachází se zde zlacený oltář a vlysy s biblickými náměty.

Mérida je považována také za kulturní metropoli celého Yucatánu. K hlavním scénám patří výstřední neoklasicistní divadlo Teatro José Peón Contreras, v jehož foyeru si můžete prohlédnout ohromující lustry. Jedním z nejbohatších svatostánků ve městě je Iglesia de Santa Lucía. Právě do tohoto kostelíka posílali misionáři Maye uctívat Ježíše Krista. Nalevo od kostela se rozprostírá Parque Santa Lucía, který je často využíván pro taneční a kulturní akce. Každou neděli se v parku koná oblíbený bleší trh. Do dnešního dne se v Méridě podařilo dochovat osm městských bran, jež v koloniálních dobách vybudovali Španělé. Nejvýznamnější a nejpozoruhodnější je bezpochyby žlutý oblouk Arco de San Juan.

Podél města se v délce několika kilometrů táhne Paseo Montejo. Tuto ulici lemují elegantní městské paláce zámožných majitelů zdejších sisalových plantáží, jež prosperovaly na sklonku 19. století. Mnohá z těchto sídel jsou díly italských architektů, kteří je ozdobili směsicí neoklasicistních prvků.

Nejkrásnějším palácem je Palacio Cantón, ve kterém dnes sídlí Museo Regional de Antropología vystavující předkolumbovské artefakty. Nejcennějšími předměty jsou jaguáří trůn z Uxmalu a socha „chacmoola“ z lokality Chichén Itzá. Kromě nich je zde samozřejmě vystaveno několik ukázek pohřebních obětin. Zajímavou stavbou v Méridě je také Altar a la Patria neboli Oltář vlasti, který je krásným dílem kolumbijského sochaře Rómula Roza. Památník byl vytvořen ze skulptur historických osobností a zvířat. Nechybí ani věčný plamen, symbol nezávislosti Mexika.

 

Zájezdy destinace Merida

PO STOPÁCH MAYSKÉ CIVILIZACE
Merida
od 5 nocí
od 26 490,- Kč
Poznávací okruhy ~
Hotel