menu

Uxmal

Uxmal je ruina dalšího velkého a kulturně významného mayského města na poloostrově Yuacatán v jižním Mexiku. Město leží asi 80 km jižně od Méridy v mírně zvlněné krasové oblasti a zažilo svůj rozkvět na konci 10. století n.l. Bezprostřední okolí Uxmalu se vyznačuje bohatými přírodními zdroji vody, ve kterých přetrvává dešťová voda z období dešťů po velkou část roku, což byl zřejmě hlavní a rozhodující důvod pro stavbu města. Uxmal byl spojen s jihovýchodně ležícím městem Kabah širokými a upravenými cestami (sacbe), avšak výchozí bod silnice v Uxmalu není znám.


Jméno Uxmal pochází pravděpodobně ze slova "ox-mal", což v yukatánské mayštině znamená "třikrát" a archelogické výzkumy také potvrdili, že město bylo třikrát přestavěno. Uprostřed jedné pyramidy se našla další dvě menší postavené vzájemně na sobě.

Oproti dalším městům jsou zde v Uxmalu pyramidy zaoblené, to je jeho největší charakteristika.

Vychází se z toho, že v oblasti města, které bylo obehnáno nízkou hradbou, žilo asi 25 000 lidí. Podle hlediska stylu, ve kterém byly dnes známé budovy postaveny, se odhaduje, že byly vystavěny mezi lety 700 a 1000. Uxmal je jediné místo, na jehož stavbách se setkáváme s charakteristickým pozdně Uxmalským stylem.

Charakteristické pro Uxmal jsou velká, sbíhající se kvadratická náměstí, které jsou na všech stranách obklopeny protáhlými budovami v klasickém Puuckém stylu a jen zde se vyskytující pozdní variantě. Ve městě se tyčí pyramidy, které, jako většina budov v Uxmalu během osídlení města, byly neustále přestavovány a rozšiřovány. Mocná samostatná budova ležící na vyvýšené plošině je tzv. guvernérský palác.

Uxmal je dnes jedna z nejnavštěvovanějších památek Mayů, nabízející, díky zrestaurovanými budovám, pěkný pohled na původní vzhled města. Město bylo při připlutí španělů v 16. století již nějakou tu dobu opuštěno.

Casa del Adivino je nejznámější stavbou v tomto komplexu a také jednou z nejobdivovanějších staveb v Mexiku. Někdy se tato pyramida nazývá "dům trpaslíka", protože podle jedné z legend ji postavil za noc skřítek který se vylíhl z vajíčka, a který dodnes v pyramidě žije. Pyramida má na každou světovou stranu jedno schodiště vedoucí až k samému vrcholu. Tato a jiné budovy bývají každý večer dramaticky osvětleny a probíhají tu zvukové a výpravné představení, kde i účinkují místní umělci, prapotomci původních obyvatel v dobových kostýmech.

Hned za touto pyramidou stojí čtyřúhelníkový dům jeptišek, Casa de las Monjas, tvořený čtyřmi nízkými paláci okolo otevřeného nádvoří. Podobně jako na mnoha místech archeologických lokalitách, pojmenovali i tuto budovu Španělé, kterým jejích 74 klenutých komor připomínalo klášterní hrobky.

Bylo zde také hřiště Juego de Pelota a  Casa de las Tortugas, pojmenována podle želv, kterými jsou zdobené římsy. Nedávno opravená stavba Cuardraángulo de los Pájaros je tak nazvána podle ptačích motivů, které se opakují nad vchody.

Zájezdy destinace Uxmal

PO STOPÁCH MAYSKÉ CIVILIZACE
Uxmal
od 5 nocí
od 26 490,- Kč
Poznávací okruhy ~
Hotel