menu

MAYOVÉ, MAYSKÁ CIVILIZACE

Mayové se dělili na mnoho kmenů a osídlili Guatemalu, poloostrov Yucatán, část mexických států Tabascó a Chiapas, Belize a části Hondurasu a Salvadoru. Původ Mayů je ovšem stále zahalen tajemstvím.

Mayská civilizace klasického období dosáhla v každém ohledu nejvyšší kulturní úrovně ze všech známých kultur předkolumbovské Ameriky. Mayské chrámy, stavěné jako mohutné stupňovité kamenné stavby, bývají pro svou podobnost s egyptskými pyramidami nazývány chrámové pyramidy.

Lidské oběti nebyly ničím výjimečným. Jejich písmo bylo jediné opravdové písmo v celé předkolumbovské Americe. Zachovalo se zejména na stélách popisujících občanské události a zaznamenávajících kalendářní a astronomické údaje. Astronomie byla taktéž velmi vyspělá. Mayští kněží velmi pravděpodobně věděli, že Země je kulatá, už tisíc let před Koperníkem.

ZAJÍMAVOSTI

Mayové znali děje, které nemohli vidět

Podle řazení čísel a dat se ukazuje, že Mayové vypočítali rok na Venuši na 583,92 dne. Toto číslo zaokroulili na 584, ale každých pár desitek let převáděli hodnoty za desetinnou čárkou na přesnější hodnotu. Staří mayští astronomové měli podivuhodnou jednotku o 18980 dnech, které odpovídalo jejich historickému rytmu 52 let po 365 dnech. Celkovou sumu dělili 73 a převáděli tisícelatí cyklu Venuše do číselné skladby a to pěticípé hvězdy ( vyjádřeno graficky ). Mayové se ve svých listech zabývají Marsem, Jupiterem, Merkurem, Venuší. V pojednání nechybí ani Polárka, souhvězdí Orionu, Blíženců a Plejád. Jsou zde zmíněny i komety.

Astronomické tabulky popisují dráhy naší planety, jsou zde komplikované výpočty vzájemného postavení planet a jejich současná pozice vzhledem k Zemi. Většina listů vypravuje  o bojích mezi planetami a ze sedmi listů můžete vyčíst minulá a budoucí zatmění.

Jak může mít národ pořádající míčové hry s lidský oběťmi tak pokročilou astronomii? Kdo je naučil vypočítat dráhu planet? Odkud tito divoši získali tak fantastické znalosti? Mayové žili v džungli, která nedává ideální podmínky na pozorování hvězd. Z džungle stoupá pára a vytváří hustý příkrov a šest měsíců zde nelze pozorovat vesmír.

Zdá se, že Mayové používali astronomické znalosti jako by jim spadli z nebe.

Mayové znali oběžnou dráhu na čtyři desetinná místa - 365,2421 dne! Naše počítače umí  spočítat 365,2422 dne. Mayové pracují s gigantickými cykly trvající 374440 let s udivující precizností. O dráze Venuše měli tak přesné údaje, kdy během 100 let byla diference pouze  půl hodiny a za 6000 let se odchýlili o jeden den. Profesor Henseling šokoval své kolegy článkem o stáří mayské astronomie. Počátek mayské astronomie se dá jasně propočítat na " počáteční nulové datum". Mystické nulové datum je 11.srpen 3114 před Kristem. Co se ten den stalo?


 

Silnice, po nichž se nejezdilo

Z Tikalu vede pralesem pět silnic se solidním podkladem. Silnice se světlým povrchem jsou označeny jako cesty pro procesí nebo ceremoniální silnice. Zvláštní, jaké záchranné kruhy jsou archeologii házeny.

Mayská města jsou spojena hustou sítí silnic. Na šestnáct silnic začíná nebo končí v Cobá na severu státu Quintana Róo. V oblouku vede jedna z cest okolo Cobá do Yaxuny, malého městečka nedaleko mnohem významějšího města starých Mayů Chichén Itzá. Vše prochází skrze tmavou vegetací tropické džungle. To ukazuje, že přes sto kilometrů dlouhá cesta vede z Cobá do Yaxuny přes Chichén Itzá by vedla do Mayapánu a Uxmalu. To by pak byla silnice podobná dálnici měřící přes tři sta kilometrů.

Všechny cesty jsou široké deset metrů: mohlo by po ní jít vedle sebe až patnáct osob. Sto kilometrů je rozděleno na sedm rovných úseků(nejdelší měří 36 km). Na konci takového úseku dochází lehce ke změně směru. Podle výzkumů Mayové kompas neznali. Jak tedy stanovili směr trasy? Jaké geodetické pomůcky použili? Zaměřovali snad silnic pomocí signálních ohňů? Krajina je ovšem plochá jako pánev a porostlá hustým pralesem. Není zde žádný kopec odkud by se daly ohňové signály vysílat. Někdo při diskuzi řekl: natáhli lano a vykolíkovali to. Tak jednoduché to není, museli by vykácet prales aby mohli natáhnout lano a sledovat k tomu ohně. Někdo může říct: sledovali hvězdy. Ty ale svítí jen v noci a po dvě třetiny roku nejsou vůbec vidět.

Tyto silnice však nekopírují terén, ale jsou v jedné rovině. Proč je Mayové zarovnávali, lidé chodící na procesí by takové překážky bez odmluvy přecházeli. Cesty jsou dokonce válcované. Jeden takový válec pět tun těžký byl nalezen u Ekalu na cestě Cobá-Yaxuna. Čtyři metry dlouhý válec se středovým nábojem. To je absolutní nesmysl. Tady lidé doby kamenné odlomili kus skály ( 5 tun) a opracovali ji do čtyřmetrového válce, ale kolo které znali-nepoužívali!!!!!

Proč Mayové silnice stavěli, když po nich žádné vozy nejezdily? 


11.srpen 3114 před Kristem

Tento datum označil Erich von Däniken jako den kdy přišli bohové.

Proč Mayové používali pro svůj kalendář pevný počátek, co se muselo jejich předkům přihodit tak důležitého? Proč začal kalendář celá tisíciletí před vlastní mayskou epochou? Tyto otázky jsou stále nevysvětlitelnou záhadou. Někteří se domnívají, že Mayové jsou lidé spojení s někým z vesmíru.


Mayská matematika

Mayská čísla jsou podobná morseovce. Pro jedničku používali tečku, pro dvojku dvě tečky atd.

Mayové ve své početní soustavě, která byla dvacítková požívali poziční zápis, kdy číslice jednotlivých řádů psali pod sebe. Oni nebo jejich předchůdci Olmékové nezávisle na sobě objevili pojem nuly někdy okolo roku 357. Evropané neznali nulu do 12. století. Mayské nápisy ukazují, že občas pracovali se sumami většími než stovky miliónů. Nasazeno příliš vysoko? Ne, protože byla zaznamenána čísla o velikosti 1 280 000 000.